Historie klubu

Roku 1994 se spojily dva fotbalové kluby, SČKO a Lokomotiva, od kterých je odvozen nynějšší název LoKo!

Historie našší tělovýchovné jednoty se datuje k roku 1994, kdy došlo ke spojení fotbalových oddílů SČKO a Lokomotivy, od kterých vznikl název nový LoKo, který je však často zaměňován s Lokomotivou. U zrodu této myššlenky byli funkcionáři obou bývalých klubů, ze současných vššak jižž pouze ing. Petr Tichý a z bývalých Josef ŠŠroub. Dále se musí předevšším vzpomenout jména funkcionářů, kteří již bohužžel nejsou mezi námi, – ze SČKO zesnulí Reinhold Richter a Jiří Čermák, z Lokomotivy Václav Vítek.

Důvodem tehdejššího spojení byla skutečnost, žže na jedné straně oddíl kopané Lokomotivy počátkem devadesátých let přiššel vinou výstavby čtyřproudové silnice o vlastní hřišště (šškvára nedaleko hlavního nádražží) a různě hostoval na pronajatých hřišštích v okolí Chomutova. Na straně druhé se podařilo SČKO dobudovat hřišště s travnatým povrchem se zajímavým umístěním v nové části Chomutova. Doššlo tak k zachování mistrovských sout잾í (I.B třída mužži) a velkým lákadlem byla vize ve výchově mládeže, což se podařilo, neboť máme dlouhodobě fungující družžstvo dorostu a žáků i přípravek. Vššechny mládežžnické kategorie hrají krajské sout쾞e a od sezóny 2012/2013 vznikla spolupráce s FC Chomutov.

Zároveň je nutné vysvětlit zkratku v názvu AFK, která znamená atleticko-fotbalový klub, protožže zde působí kromě oddílu kopané, také oddíl atletiky, sportu pro vššechny a nohejbalu.

V první dekádě od založžení klubu bylo hlavním cílem dobudovat kvalitní hrací plochu a zázemí (kabiny) pro sportovce, což se podařilo i velkou zásluhou zesnulého pana Čermáka. Kabiny se z původních dvou rozššířili na dvě kabiny pro hosty, sprchy se sociálním zařízením, kabina pro rozhodčí, sklad a původní kabiny sloužží pro mužžstva dospělých jako jedna. Hřiště během posledních pár let bylo rozšíšřeno jak na svou délku, tak hlavně na ššířku. Bylo zde vybudováno i umělé zavlažování. V areálu nesmíme zapomenout ani na hospodu U Mamuta, která na fotbale nesmí chybět a díky venkovnímu posezení získává na oblibě v letních měsících.

Postupem „A“ mužžstva mužžů do krajského přeboru se podařilo ukončit velmi úsp칚nou „tříletku“ naššeho oddílu, kdy jsme se radovali z postupu naššich mužžstev (sezóny 2001-2004) – A mužžstvo v sezóně 01/02 postoupilo do 1.A třídy, B mužžstvo v sezóně 02/03 postoupilo do 1.B třídy a A mužžstvo v sezoně 03/04 postoupilo do krajského přeboru. V podstatě tak bylo korunováno úsilí všech funkcionářů, trenérů a hráčů oddílu kopané AFK LoKo v uplynulých letech. Sladkým bonbónkem byl po 18 letech fungování klubu postup do čtvrté nejvyšššší sout잾e – divize. U všech postupů půspbil v roli trenéra Josef Šroub. Našše mužžstvo dosáhlo i několika dalšších úspěchů. Vyhráli jsme Severočeský SIAD Cup (sezóna 2005-2006) a tím se kvalifikovali do 1. kola ČMFS. V krajském přeboru jsme v sezóně 2012/2013 skončili na 2. místě, což je historicky nejlepšším umístění klubu a které nakonec znamenalo i možžnost postupu do divize. Našše rezerva („benfika“) v premiérové sezóně v 1.A třídě skupiny B skončila na 5.místě, což je z pohledu „B“ mužžstva dosavadní nejlepší výsledek.

Aktuálně

Příští utkání

I. A třída | . kolo

LoKo ''A'' -
.2016 | :00 hodin

Program mužstva

Tréninky mužů ''A'' i ''B'' na LoKo:

Úterý 18:00
Pátek 18:00

Střelci

''A'' mužstvo:

Sedlák Jan 8
Lácha Patrik 5
Andrš Jan 4
Sojčík Miroslav 3
Kadlec Petr 2
Slowik Michal 2
Andrejič Aleksa 2
Vaschkevich Ruslan 2
Tichý Petr 1
Tichý Pavel 1
Žďánský Marek 1
Kohout Nikolas 1
Kubeš Jiří 1
Vintrlík Lukáš 1
Kasal Daniel 1
Koudelka Matěj 1
Laštovka Martin 1
Pavlica Jan 1
vlastní 1

''B'' mužstvo:

Tichý Pavel 6
Vondráček Ladislav 4
Sojčík Miroslav 3
Wälzer Lukáš 3
Hrubý Ladislav 2
Kadlec Petr 2
Pazderka Petr 2
Votruba Radek 2
Čermák Jiří 2
Lácha Patrik 2
Šimon Ladislav 1
Chmelan Jiří 1
Szabó Daniel 1